Klimaskepsis (Om sludder i Teknisk Ukeblad – del 1)

Jeg har svart uvitenskapelig sludder om klima i TU tidligere, men som beskrevet i innlegget gjengitt i del 0 valgte jeg denne gangen å i stedet fokusere på det overordnede problemet at sånt vås blir publisert. Men det er jo ikke urettmessig å kalle det en hersketeknikk å kalle noens ord for vås uten å grunngi dommen, så jeg skal ta meg bryet med å plukke ting fra hverandre i detalj.

Vi snakker altså om innlegget «CO2 gir liv til vårt øl, vår tonic og vår musserende vin» av pensjonert sivilingeniør fra oljeindustrien John Amdal. Allerede i tittelen aner vi tonen i innlegget, CO2 er jo nyttig, hvorfor demoniseres det? Det er mulig det er valgt av redaksjonen, men det er treffende for hva som kommer videre. Her er hva Amdal bedriver.
1. Angrep på pressen og en stråmann av dimensjoner: «[Man får] inntrykk av at CO2 er en forferdelig gass som må fjernes fra jordens overflate fordi den ødelegger den»
2. Ny stråmann: «Man får inntrykk av at alle disse tonn CO2 fourenser atmosfæren og fortrenger vårt eget livgivende oksygen.»
3. Løgn/inkompetanse: «I Wikipedia står det at [konsentrasjonen av CO2] er 0,038 prosent og økende, men det har de ikke produsert et tall for.» Jeg har ikke klart å finne en artikkel som omhandler CO2 og som ikke gir bedre tall enn det, og mange som så gjør.
4. Mer strå: «Noen hevder at flyene legger igjen CO2 utenfor atmosfæren …» Fortsettelsen her minner meg veldig om mange elevers misforståelser rundt drivhuseffekten og gir meg ikke mye tiltro til Amdals faglige kompetanse på feltet.
5. Kjernen i innlegget: Amdals personlige teori om at global oppvarming skyldes varmeutslippet fra menneskers energiforbruk. «Om vi får vår energi fra fossefall, atomkraftverk eller andre forbrenningsverk, blir det meste omgjort til varme. Og den forsvinner ikke ut fra atmosfæren som vi lenge trodde. Den blir her og varmer opp vår jordoverflate!»

Og her er det mye å ta tak i. Amdal gjør det ikke klart at han ikke tror vår forståelse av drivhuseffekten er god nok, men det er vanskelig å se at bidraget hans gir mening om han ikke er skeptisk til det aller meste av slik vitenskap, så hva er det som gjør at jorda holder på varmen? Og hvordan skiller denne varme-holdings-effekten mellom varme fra menneskers energibruk og varme fra sola? Om vi skal holde oss til tall fra Wikipedia så er nemlig det totale varmeutslippet fra menneskelig bruk av fossile drivstoff i størrelsesorden en titusendel av innstrålingen fra sola. Andre energiformer er bare en brøkdel av dette igjen og spiller da heller ingen rolle, siden energien fra, for eksempel, et fossefall, blir til varme enten vi legger fallet i rør og lager elektrisitet, eller lar elva renne uforstyrret til havet.

Og dermed har vi med det samme kommet fram til det kanskje verste med Amdals sludder. Bakgrunnen for hans kommentar er nemlig elektrifiseringen av norsk oljeutvinning og han har regnet seg fram til at elektrifisering med vannkraft gir høyere varmeutslipp totalt, på grunn av energitap underveis. Men om varmeutslippene våre var problemet så ville fornybar energi likevel være veien å gå. På samme måte som ideen bak biodrivstoff er at vi bruker materiale som er en del av det nåværende CO2-kretsløpet i stedet for å slippe ut CO2 som har vært lagret i årmillioner, så er varmeutslippet fra fornybar energi noe som uansett ville bli “sluppet ut”. Det er energi som allerede er i systemet og mens miljøvennligheten av biodrivstoff kan diskuteres på flere felt, så er det utvilsomt at vi i en “varmeutslippsreduksjonsverden” måtte konvertert til kun fornybar energi.

Så hvorfor publisere dette? Hadde det ikke vært bedre om noen kunne påpekt svakhetene direkte til Amdal, som en fagfellevurdering, og han kunne tenkt igjennom dem igjen? Om ikke for Amdals del så for de som blir villedet til å tro at dette var et innlegg med et modikum av vitenskapelig kvalitet? Det beste som kan sies om innlegget er at det gjorde meg oppmerksom på hvor sjokkerende mye energi vi bruker. Sammenlignet med den totale solinnstrålingen ville jeg aldri gjettet at vårt forbruk er så nært som fire størrelsordener.

Men nok om Amdal. På tampen skal jeg gi plass til litt om klimaskeptikere generelt. Er det mulig at klimavitenskapen er på villspor? Svaret er praktisk talt nei. Hvorfor ikke bare nei? Jo, fordi vitenskap alltid er åpen for noe nytt og bedre. Men mens hovedvekten av verdens kompetente på feltet aksepterer “praktisk talt sikkert”, og hovedvekten av de kompetente som mener vi overvurderer kunnskapen vår mener “praktisk talt sikkert” er for sterke ord, sitter tastaturkrigerne og er bombesikre i sin sak om at “praktisk talt nei”, enten er helt ekvivalent med “ja”, eller er tegn på at alt bare er politisk styrt vås. Og et kroneksempel dukker da også opp (eller blir plukket ut av redaksjonen til å representerer flommen av vås de mottok) i respons til Amdal. Ingeniør Arne Plassen eksemplifiserer arten i innlegget «Klamrer seg til teorier». Han kaller de som aksepterer IPCCs konklusjoner “alarmister”, sier de er religiøst opptatt av etablerte teorier, han feilrepresenterer IPCC ved å referere til disse når han hevder den globale temperaturen har sunket siden 1998*, og når han legger til en referanse til en påstand om at man er på vei mot en forståelse av at klimasystemene er mindre følsomme for CO2, noe som ellers er et prisverdig trekk, så er det til en professor i sosialøkonomi**, som igjen støtter seg på et syltynt grunnlag.

Lenke til del 2, for den som måtte ønske å lese alle disse innleggene fortløpende.

*Mer plass vil jeg ikke bruke på hvor tåpelig det er å ta et ekstremt toppunkt i en stadig svingende trend og bruke det som referanse.

**Burde jeg lenke til hva denne professoren egentlig har sagt eller skrevet sier du? Vel, Plassen refererte bare til mannen, ikke til noen spesifikk publikasjon.

Advertisements

Posted on July 10, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: